JA Onepage - шаблон joomla Форекс

 

OPIS

INVESTITOR

Informacione tehnologije

1

Razvijanje metodologije za izradu geografskog informacionog sistema za upravljanje zemljištem, ulicama i lokalnim putevima

 

JP Građeviinsko zemljište i putna privreda Beočin

2

Akvizicija podataka za potrebe izrade projekta GIS-a

JP Građeviinsko zemljište i putna privreda Beočin

 

OPIS

INVESTITOR

Ostalo

1

Projekat etažiranja stana u ulici Kneza Miloša u Novom Sadu,

 

2

Glavni projekat razdvajanja stambene jedinice na dve manje u ul. Bate Brkića u Novom Sadu

 

3

Projekat rekultivacije napuštene jame (kopa) na teritoriji Mesne zajednice Đurđevo

Opština Žabalj

4

Projekat rekultivacije napuštene jame (kopa) na teritoriji Mesne zajednice Kać

 

5

Projekat  kapele

M.Z. Lug

6

Izrada glavnog projekta sanacije gromobranske instalacije

O.Š. Miloš Crnjanski, Žabalj

 

OPIS

INVESTITOR

Izvođenje radova

1

Izrada, montaža i monolitizacija armirano betonske ograde tipa „Spens“ u dužini 500m, na lokalitetu kasarna „Jugovićevo“ u Novom Sadu

 

Europark doo, Beograd

2

Nabavka i ugradnja opreme za bazen, stambeno-poslovni objekat u ulici Maglajska 8, Beograd

SCI, doo,  Beograd

3

Izgradnja potpornih zidova za individualni stambeni objekat na lokalitetu „Bocke“

 

4

Asfaltiranje platoa  - parking prostora i transportnih puteva, površine 6.000 m2 pored puta Novi Sad – Rumenka

Balkan Strategic group

5

Izvođenje radova na adaptaciji objekta Donkt „Prelo“ u Čurugu

Opština Žabalj

6

Radovi na uređenju enterijera više luksuznih kuća i stanova u Novom Sadu i okolini (Jevrejska, Gundulićeva, Tatarsko brdo...)

 

7

Grubi građevinski, instalaterski i završni radovi na objektu - Specijalna bolnica za bolesti zavisti „Vita“

Bolnica „Vita“

8

Izvođenje radova na obnovi i rekonstrukciji prostorija i objekta DONKT "Prelo" u Čurugu

Opština Žabalj

9

Izvođenje građevinskih radova u sklopu rekonstrukcije dela postojećeg skladišnog objekta u Somboru

Victoria Logistic, Novi Sad

 

10

Izvođenje radova na izgradnji hidrantske mreže u sklopu rekonstrukcije dela postojećeg skladišnog objekta u Somboru

 

Victoria Logistic, Novi Sad

 

11

Nabavka i ugradnja opreme za uspostavljanje hotspot lokacije i video nadzora u školama i na raskrsnicama u opštini Beočin  

Opština Beočin

12

Nabavka i ugradnja opreme za uspostavljanje hotspot-a na 5 lokacija u Opštini Žabalj

Opština Žabalj

13

Uspostavljanje video nadzora raskrsnice u Žablju - projekat "Siguran grad"

Opština Žabalj

14

Uspostavljanje video nadžora škola u opštini Žabalj - projekat "Bezbedna škola"

Opština Žabalj

15

Nabavka materijala, rad na demontaži i ponovnoj montaži magacinskih regala u kompleksu Nestle Adriatic S, Surčin

 Nestle Adriatic S, Surčin

 

16

Radovi na ugradnji segmentnih vrata na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Nestle Adriatic S u Surčinu

 Nestle Adriatic S, Surčin

17

Radovi na ugradnji segmentnih vrata na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Nestle Adriatic S u Surčinu

Nestle Adriatic S, Surčin

18

Izgradnja objekta za delimično zatvaranje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u kompleksu Nestle Adriatic S u Staroj Pazovi

 Nestle Adriatic S, Surčin

19

Rekonstrukcija krova i zidova na magacinu kartonske ambalaže u kompleksu Nestle Adriatc S u Staroj Pazovi

 Nestle Adriatic S, Surčin

20

Rekonstrukcija kapela, ograde i kapije na gradskogm groblju u Beočinu

JP „Građevinsko zemljište i putna privreda“ Beočin

21

Izvođenje krovnih hidroizolaterskih radova i postavljanju novih zidnih panela na „Magaciju 2“ u kompleksu Nestle Adriatc S u Staroj Pazovi

Nestle Adriatic S, Surčin

22

Ugradnja i instalacija video nadzora u PU „Ljuba Stanković u Beočinu

 PU „Ljuba Stanković, Beočin

23

Izgradnja ograde oko sportskih terena u Novim Ledincima

 JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad

24

Ugradnja protivpožarnih vrata i ventilatora u kompleksu Nestle Adriatc S u Surčinu

 Nestle Adriatic S, Surčin

25

Izrada i isporuka „U“ ankera za dalekovode

JP Elektromreža Srbije, Beograd

26

Izrada i isporuka temelja i ankernih ploča

JP Elektromreža Srbije, Beograd

27

Izrada i isporuka „kauša“ za zglobne kutije

JP Elektromreža Srbije, Beograd

28

Ugradnja „Sika lastic“ metal prajmera sa nanošenjem poliuretanske tečne membrane u kompleksu Nestle Adriatc S u Staroj Pazovi

Nestle Adriatic S, Surčin

 

OPIS

INVESTITOR

Procena tržišne vrednosti

1

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti - poslovna zgrada P+2+Pk u ulici Lenjinova 35 u Kuli

Zavod za sudska veštačenja, Novi Sad

2

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti - porodična kuća u ulici Ive Lole Ribara 34 u Magliću

Zavod za sudska veštačenja, Novi Sad

3

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti - porodična kuća u ulici Radivoja Ćirpanova 25A u Magliću

Zavod za sudska veštačenja, Novi Sad

4

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti – parcela broj 5455/5, KO Novi Sad II

Zavod za sudska veštačenja, Novi Sad

5

Procena vrednosti objekta na Bulevaru Mihaila Pupina br. 24 i poslovnog prostora u ul. Arse Teodorovića 15 u Novom Sadu

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada

 

OPIS

INVESTITOR

Geomehanička i laboratorijska ispitivanja

1

Uzorkovanje i ispitivanje asfaltnih kernova

Nitom doo, Niš

 

2

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  antenskih stubova na lokaciji „Žitni potok“ i izrada elaborata

 

Telelink doo, Beograd

3

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  hale

Milex doo

4

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  optičke telekomunikacione mreže

Telegroup doo, Beograd

5

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  optičke telekomunikacione mreže

Invest-inženjering doo

6

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  optičke telekomunikacione mreže

Intel-co doo

7

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  optičke telekomunikacione mreže

Tim-cop doo

8

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  kanalizacione mreže

Projektomontaža ad

9

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  naftnih platformi

Karin komerc doo

10

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  atarskoh puteva

Opština Bačka Palanka

11

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  gradske deponije u Novom Sadu

JKP „Čistoća“

12

Geomehanička ispitivanja terena za potrebe izgradnje  staza za šetanje u Futoškom parku

JKP „Zelenilo“

13

Geomehanička ispitivanja i izrada elaborata za halu

Anova kooperacija

14

Više geomehaničkih elaborata za potrebe izgradnje stambenih porodičnih kuća

 

15

Ispitivanje fizičko-mehaničkih karakteristika ugrađene asfaltne mase i uzoraka izvađenih iz asfalta.

Stigohem, Zemun

16

Geomehanička ispitivanja sa izradom elaborata o uslovima fundiranja radio bazne stanice K.O Atenica

Kodar inženjering, Beograd

17

Geomehanička ispitivanja sa izradom elaborata za potrebe projektovanja antenskog stuba

Gornja Gorevnica, Čačak

18

Geomehanička ispitivanja sa izradom elaborata za potrebe projektovanja i građenja sportske hale u Petrovaradinu i magacinskih hala na Rimskim šančevima

Institut za bezbednost i sigurnost na radu, Novi Sad