AG Institut

Infektivna klinika - Beograd

SANACIJA

PROJEKAT

Sanacija paviljona 1, 4 i 5 klinike za infektivne i tropske bolesti u Beogradu

Usluga

Snimanje i izrada projekta postojećeg stanja svih 6 objekata Klinike, izrada elaborata u kojima je dato stručno mišljenje i procena usklađenosti postojećih objekata sa savremenim propisima u građevinarstvu i praksom primenjenom u objektima Klinike, izrada „Analize mogućnosti lokacije“, izrada IDP i PZI projekata Sanacije paviljona 1, 4 i 5, stručni nadzor arhitektonsko-građevinskih radova je poveren AGI

Godina

2019 i 2020

Površina

7500 m²

Mesto

Beograd

Klijent

Klinički centar Srbije

Status

Predhodne analize i projekti (PGD i PZI) su izrađeni tokom 2019., (do oktobra 2019.). Izgradnja je počela u januaru 2020.

Pogledajte...