AG Institut

Palata SANU

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

PROJEKAT

Rekonstrukcija i dogradnja palate Srpske akademije nauka i umetnosti – SANU

Usluga

IDR, PGD, PZI

Godina

2018

Površina

2884 m²

Mesto

Beograd

Klijent

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije

Status

IDR je završen, dobijeni su komentari Kancelarije za javna ulaganja I korisnika objekta. Još uvek nisu dobijeni lokacijski uslovi. Radi se PGD

Pogledajte...