AG Institut

deliboss

Gradski zavod za hitnu pomoć

Gradski zavod za hitnu pomoć IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROJEKAT Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja gradskog zavoda za Hitnu medicinsku pomoć – Beograd sa spoljnim uređenjem i saobraćajnicama. Previous Next Usluga Projektovanje Godina 2019  Površina 11207.92 m² Mesto Beograd Klijent United Nations Development Programme Status Završen projekat Pogledajte… GRADSKI ZAVOD ZA HITNU POMOĆ Gradski zavod za …

Gradski zavod za hitnu pomoć Read More »

Palata sanu

Palata SANU REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PROJEKAT Rekonstrukcija i dogradnja palate Srpske akademije nauka i umetnosti – SANU Previous Next Usluga IDR, PGD, PZI Godina 2018 Površina 2884 m² Mesto Beograd Klijent Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije Status IDR je završen, dobijeni su komentari Kancelarije za javna ulaganja I korisnika objekta. Još uvek …

Palata sanu Read More »

Karin Komerc MD

Karin Komerc MD kamen PROJEKAT Betonske baze i Separacije Karin Komerc MD   Previous Next Usluga Laboratorijska kontrola proizvodnje separisanog agregata na Separacijama Karin Komerc MD Godina 2019 Površina Mesto Novi Sad – Veternik; Beograd – Zemun Klijent Karin Komerc MD doo Status U toku

Gemax

Gemax kamen PROJEKAT Asfaltna baza i Separacija Gemax   Previous Next Usluga Laboratorijska kontrola proizvodnje separisanog i drobljenog agregata na Separaciji Gemax Zemun Godina 2019 Površina Mesto Beograd – Zemun Klijent Gemax doo Status U toku

Ulica Nikole Tesle

Ulica Nikole Tesle ASFALT PROJEKAT I FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, KO Žabalj II FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, 3102 i 10748, KO Žabalj Previous Next Usluga …

Ulica Nikole Tesle Read More »

Grebenski put

Grebenski put ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija grebenskog puta na Fruškoj Gori, od raskrsnice sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad-Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda broj IIb-313 (Rakovac-Vrdnik) Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene …

Grebenski put Read More »

Put Beočin – Bešenovo

Put Beočin – Bešenovo ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija saobraćajnice Beočin-Bešenovo (km 7+445,60 do km 9+926,58 i od km 10+276,58 do km 16+345,60)   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje defleksija izvedene kolovozne konstrukcije, terenska ispitivanja …

Put Beočin – Bešenovo Read More »

Put Banatski Sokolac

Put Banatski Sokolac ASFALT PROJEKAT Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije lokalnog puta Banatski Sokolac – Miletićevo, na KP 1025 i 398 KO Banatski Sokolac, opština Plandište – I FAZA   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje …

Put Banatski Sokolac Read More »

Rekonstrukcija ulice

Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole Geomehanika PROJEKAT Predmetna saobraćajnica je od velikog značaja za opštinu Žabalj. Deo saobraćajnice prolazi kroz naseljeno mesto i void ka radnoj zoni. Namenjena je dvosmernom saobraćaju i teškom saobraćajnom opterećenju. Ukupna dužina saobraćajnice (I FAZE i II FAZE) iznosi 2.700,0m. Previous Next Usluga Geomehanika Godina 2019-2020 Površina 2700 m Mesto Žabalj …

Rekonstrukcija ulice Read More »