AG Institut

deliboss

Gemax

Gemax kamen PROJEKAT Asfaltna baza i Separacija Gemax   Previous Next Usluga Laboratorijska kontrola proizvodnje separisanog i drobljenog agregata na Separaciji Gemax Zemun Godina 2019 Površina Mesto Beograd – Zemun Klijent Gemax doo Status U toku

Ulica Nikole Tesle

Ulica Nikole Tesle ASFALT PROJEKAT I FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, KO Žabalj II FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, 3102 i 10748, KO Žabalj Previous Next Usluga …

Ulica Nikole Tesle Pročitaj više »

Grebenski put

Grebenski put ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija grebenskog puta na Fruškoj Gori, od raskrsnice sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad-Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda broj IIb-313 (Rakovac-Vrdnik) Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene …

Grebenski put Pročitaj više »

Put Beočin – Bešenovo

Put Beočin – Bešenovo ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija saobraćajnice Beočin-Bešenovo (km 7+445,60 do km 9+926,58 i od km 10+276,58 do km 16+345,60)   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje defleksija izvedene kolovozne konstrukcije, terenska ispitivanja …

Put Beočin – Bešenovo Pročitaj više »

Put Banatski Sokolac

Put Banatski Sokolac ASFALT PROJEKAT Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije lokalnog puta Banatski Sokolac – Miletićevo, na KP 1025 i 398 KO Banatski Sokolac, opština Plandište – I FAZA   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje …

Put Banatski Sokolac Pročitaj više »

Rekonstrukcija ulice

Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole Geomehanika PROJEKAT Predmetna saobraćajnica je od velikog značaja za opštinu Žabalj. Deo saobraćajnice prolazi kroz naseljeno mesto i void ka radnoj zoni. Namenjena je dvosmernom saobraćaju i teškom saobraćajnom opterećenju. Ukupna dužina saobraćajnice (I FAZE i II FAZE) iznosi 2.700,0m. Previous Next Usluga Geomehanika Godina 2019-2020 Površina 2700 m Mesto Žabalj …

Rekonstrukcija ulice Pročitaj više »

Rehabilitacija ulica – Vršac

Rehabilitacija ulica – Vršac Geomehanika PROJEKAT Projekat obuhvata 32 ulice na teritoriji Grada Vršca, uključujući i sela unutar opštine. Ukupna površina predmetnih saobraćajnica je 21.000,00m2.   Previous Next Usluga Geomehanika Godina 2019 Površina 21000 m² Mesto Grad Vršac Klijent AD “Sremput” Ruma Status

Rehabilitacija ulica

Rehabilitacija ulica – Sremska Mitrovica Geomehanika PROJEKAT Projekat javno-privatnog partnerstva za projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastructure na teritoriji grada Sremska Mitrovica. Projekat obuhvata 45 ulica na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, uključujući i sela unutar opštine. Ukupna dužina predmetnih saobraćajnica iznosi 15.000,0m, dok je ukupna površina 56.000,00m2. Previous Next Usluga Geomehanika …

Rehabilitacija ulica Pročitaj više »

Healthcare Europe

Healthcare Europe Geomehanika PROJEKAT Izgradnja objekata i pristunih saobraćajnica “Healthcare Europe” Ruma (III faza). Kompleksi objekata i pristupnih saobraćajnica se prostiru na vise od 55.000,0 m2 Previous Next Usluga Geomehanika Godina 2018-2019 Površina 55000 m² Mesto Ruma Klijent “KOTO” d.o.o. Beograd Status

Grebenski put

Grebenski put Geomehanika PROJEKAT Rehabilitacija grebenskog puta na Fruškoj Gori, od raskrsnice sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad-Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda broj IIb-313 (Rakovac-Vrdnik).   Previous Next Usluga Geomehanika Godina 2020 Površina 25000 m² Mesto Opština Irig Klijent “KATAGO construction” d.o.o. Ruma Status