JA Onepage - шаблон joomla Форекс

 

OPIS

INVESTITOR

Projekti vodovoda i kanalizacije

 

 

 

1

Glavni projekat sabdevanja vodom u kompleksu kompanije  Nestle Adriatic S u Surčinu
Predmet projektovanja:

  1. Projekat hidrantske i sanitarne mreže
  2. AG projekat pumpne stanice, sa projektom hidromašinske opreme, elektroinstalacija i automatike
  3. Projekat zaštite od požara
  4. Projekat rezervoara
  5. Projekat bunara sa hidromašinskom opremom
  6. Konsalting usluge za ishodovanje saglasnosti i građevinske dozvole

 

 

 

Nestle Adriatic S, Surčin

2

Analiza tehničke ispravnosti bunara u okviru projekta DriWas 1203/121/132

IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance fond

 

3

Izrada projekta buster stanice za vodovodnu mrežu u ulicama Karlovačkog mira i Ivana Filipovića u Sremskim Karlovcima

 

Opština Sremski Karlovci

4

Projektovanje atmosferske kanalizacije za proizvodno poslovni kompleks artikala od memorijske pene u Rumi

Pro-energo, Novi Sad

5

Izrada glavnog projekta vodovoda u ul. Ruđera Boškovića u Novom Sadu

Zavod za izgradnju grada, Novi Sad

6

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije crpne stanice i dela dovodne mreže kanalizacije upotrebljenih i atmosferskih voda u Sremskim Karlovcima

Opština Sremski Karlovci

7

Izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije u ulici Telepska u Novom Sadu

JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad

8

Izrada glavnog projekta atmosferske kanalizacije za proizvodno poslovni kompleks artikala od memorijske pene u Rumi

Pro-energo, Novi Sad

9

Izrada glavnog projekta rekonstrukcije fekalne kanalizacije sa postrojenjem za prečišćavanje u kompleksu TE-TO u Sremskoj Mitrovici

Termoelektrana toplana, Sremska Mitrovica

10

Izrada glavnog projekta vodovoda duž ulice Put novosadskog partizanskog odreda u Novom Sadu

JP Zavod za izgradnju grada, Novi Sad