JA Onepage - шаблон joomla Форекс

 

OPIS

INVESTITOR

Stručni nadzor

1

Vršenje celokupnog stručnog nadzora na objektu rekonstrukcije magacina gotovih proizvoda  u okviru kompleksa kompanije Nestle Adriatic S  u Surčinu

Nestle Adriatic S, Surčin

2

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji mokrog čvora i garderoba u upravnoj zgradi Nestle Adriatic S u Surčinu

 

Nestle Adriatic S, Surčin

3

Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova  na infrastrukturi u okviru  kompleksa kompanije Nestle Adriatic S u Surčinu.
Predmet radova je :
1. izrada i opremanje bunara
2. izrada nove spoljne vodovodne mreže za napajanje objekata Centro Spice vodom
3. izrada rezervoara za vodu =150 m3
4. Izrada nove i rekonstrukcija postojeće spoljne fekalne i tehnološke kanalizacione mreže
5. Izrada nove kišne kanalizacije
6. Izrada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa instalacijom opreme
7. Demontaža industrijskog koloseka i rekonstrukcija i proširenje interne saobraćajnice

 

 

 

Nestle Adriatic S, Surčin

4

Nadzor nad izgradnjom pretovarnog čvora u okviru kompleksa kompanije Nestle Adriatic S  u Staroj Pazovi

Nestle Adriatic S, Surčin

5

Nadzor nad izgradnjom kompresorske stanice  u okviru kompleksa kompanije Nestle Adriatic S  u Staroj Pazovi

Nestle Adriatic S, Surčin

6

Stručni nadzor nad  izvođenjem radova na izgradnji servisne saobraćajnice i parkinga u komleksu Nestle Adriatic S  u Surčinu

 

Nestle Adriatic S, Surčin

7

Vršenje stručnog nazora nad izgradnjom objekta
za smeštaj radnika u kompleksu Nestle Adriatic S   u Staroj Pazovi

Nestle Adriatic S, Surčin

 

8

Usluga vršenja stručnog nadžora nad izvođenjem radova na realizaciji ugovora na trekućem održavanju objekta Srednje škole 22. oktobar u Žablju.

 

Opština Žabalj