«Karin Кomerc MD»

KAMENЬ

ОБЪЕКТ

Betonnыe bazы i Separacii «Karin Komerc MD»

Услуга

Laboratornый kontrolь izgotovleniя otdelennogo zapolnitelя na Separaciяh kompanii «Karin Komerc MD»

Год

2019

Место

Novi Sad — Veternik — Zemun

Клиент

Karin Komerc MD doo

Статус

V tečenie