AG Institut

Froneri

STROITELЬSTVO NA TERRITORII SUЩESTVUЮЩEGO KOMPLEKSA

ПРОЕКТ

Stroitelьstvo na territorii suщestvuющego kompleksa: proizvodstvennый ceh, sklad i holodilьnый sklad «Froneri Adriatic» v pяti эtapah

Услуга

Proektirovanie

(IDR, PGD, PZI, nablюdenie)

Год

2017

Поверхность

18337 m²

Место

Stara Pazova

Клиент

FRONERI Adriatic doo

Статус

Zakončennый stroitelьstvom obъekt