AG Institut

Banatski Sokolac

Geomehanika

PROJEKAT

Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije lokalnog puta Banatski Sokolac – Miletićevo, na KP 1025 i 398 KO Banatski Sokolac, opština Plandište – I FAZA

 
Usluga

Geomehanika

Godina

2019

Površina

977.96 m

Mesto

Banatski Sokolac

Klijent

“021 NS ECO FUTURA” d.o.o. Kać

Status