AG Institut

Objekat zatvorenog bazena, sportski tereni i parterno uređenje kompleksa sportskog centra u Futogu

Vrsta usluge

Projektovanje

Mesto
Novi Sad, Futog
Klijent
Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije,
Stevana Branovačkog 3, Novi Sad
Tehnički podaci
Objekat zatvorenog bazena, spratnosti: P+1, bruto razvijene građevinske površine 5.065,30 m2, 2 (dva) teniska terena, 2 (dva) terena za košarku, 2 (dva) terena za odbojku, transformatorske stanice TS1, spratnosti: prizemlje (P), bruto razvijene građevinske površine 41,36 m², i parterno uređenje. Projektovan je veliki olimpijski bazen, 25x50m, mali bazen 10x25m, tribine sa 434 mesta. Takođe, u objektu su projektovani i prateći sadržaji, odgovarajući broj svlačionica, sanitarnih blokova i propusnika kao i kompatibilni sadržaji kao što su prostori za fitnes i gym sa svojim svlačionicama i  sanitarnim prostorima, kafe barovi na prvom spratu i u prizemlju. Projektom je ostvareno i povezivanje plaže bazena sa okolnim uređenim parterom u letnjem periodu.