AG Institut

Gradska pijaca u Lazarevcu

Vrsta usluge

Projektovanje

Mesto

Lazarevac

Klijent

Opština Lazarevac, Karađorđeva 42, Lazarevac

Tehnički podaci

Na poziciji postojeće parcele planira se formiranje objekta gradske pijace spratnosti P+1 sa galerijom u okviru zone građenja koja je zadata Lokacijskim uslovima. Objekat je dužom stranom postavljen u pravcu severozapad-jugoistok, a sve u skladu sa zonom građenja koja je definisana planom i predstavlja pijacu zatvorenog tipa sa multifunkcionalnim prostorom. U prizemlju se nalaze pijaca sa izdvojenim lokalima i komunikacijama za galeriju u otvorenom delu, kao i blok sa tehničkim i sanitarnim prostorijama, kao i magacinima u zatvorenom delu (severozapadni deo). Sprat je organizovan tako da se na njemu nalaze  kancelarije, odnosno administrativne prostorije i ima zaseban ulaz u prizemlju sa jugozapadne strane.

Ukupna BRUTO površina: 3869 m2