AG Institut

Grebenski put

ASFALT

PROJEKAT

Rehabilitacija grebenskog puta na Fruškoj Gori, od raskrsnice sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad-Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda broj IIb-313 (Rakovac-Vrdnik)

Usluga

Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje defleksija izvedene kolovozne konstrukcije, terenska ispitivanja na izvedenom završnom asfaltnom sloju.

Godina

2020

Površina

4725,46 m

Mesto

Opština Irig

Klijent

“KATAGO construction” d.o.o. Ruma

Status