AG Institut

Healthcare Europe

Geomehanika

PROJEKAT

Izgradnja objekata i pristunih saobraćajnica “Healthcare Europe” Ruma (III faza). Kompleksi objekata i pristupnih saobraćajnica se prostiru na vise od 55.000,0 m2

Usluga

Geomehanika

Godina

2018-2019

Površina

55000 m²

Mesto

Ruma

Klijent

“KOTO” d.o.o. Beograd

Status