AG Institut

Pruga Novi Sad - Subotica

Geomehanika

PROJEKAT

Modernizacija i rekonstrukcija pruge na teritoriji Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-Državna granica (Kelebija) – Sekcija 3

 
Usluga

Istražno bušenje, ugradnja pijezometara i osmatranje nivoa podzemne vode, izvođenje opita statičke penetracije (CPT), geofizička ispitivanja, izrada tehničke dokumentacije u vidu Dokumentacionog elaborata.

Godina

2020

Površina

108 km

Mesto

Bačka Topola – Subotica

Klijent

China Railway Design Corporation Serbia

Status

U toku