AG Institut

Rehabilitacija ulica - Vršac

Geomehanika

PROJEKAT

Projekat obuhvata 32 ulice na teritoriji Grada Vršca, uključujući i sela unutar opštine. Ukupna površina predmetnih saobraćajnica je 21.000,00m2.

 
Usluga

Geomehanika

Godina

2019

Površina

21000 m²

Mesto

Grad Vršac

Klijent

AD “Sremput” Ruma

Status