AG Institut

Fabrika čokolade

KONTROLNO TESTIRANJE BETONA

PROJEKAT

Grinfild postrojenje za proizvodnju čokolade – I faza, Novi Sad

 
Usluga

Kontrolno testiranje betona u toku izgradnje objekta i konačna evaluacija ugrađenog betona

Godina

2020

Površina

14,002.50 m²

Mesto

Novi Sad

Klijent

Energogroup DOO

Status

U toku