AG Institut

Vijadukt Čortanovci

KONTROLNO TESTIRANJE BETONA

PROJEKAT

Vijadukt na km 59 + 159.40 deo: Stara Pazova – Novi Sad

 
Usluga

Kontrolno testiranje betona u toku izgradnje objekta i konačna evaluacija ugrađenog betona

Godina

2020

Površina

2913 m

Mesto

Čortanovci

Klijent

Karin Komerc MD DOO

Status

U toku