AG Institut

Palata SANU

Vrsta usluge

Projektovanje

Mesto

Knez Mihailova br. 35, Beograd, k.p. 1866, KO Stari Grad

Klijent

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u ime Srpske akademije nauka i umetnosti

Tehnički podaci

Objekat SANU formira frontalni i bočne pravce zatvorene blokovske urbane matrice. Objekat SANU je kompaktnog četvorotraktnog sklopa, jednostrano uzidan na svojoj jugo-zapadnoj strani. Organizovan je oko centralnog atrijuma i trostrano je orijentisan ka severo-zapadu prema ulici Vuka Karadžića, ka severo-istoku prema ulici Knez Mihailovoj i ka jugo-istoku prema ulici Đure Jakšića.

Spratnost objekta: Po+Su+Pr+Ms+Mz+4+Pk

Ukupna BRGP svih etaža: 18.969,75 m2

Ukupna NETO površina svih etaža: 14.832,93 m2

Dominantna namena objekta: Naučno-istraživačka

Period izgradnje objekta: Od 1912. do 1914. godine  i od 1921. do 1924. godine

Period adaptacije objekta: Od 1950. do 1952. godine