AG Institut

Regionalna deponija „Duboko"

Vrsta usluge

Projektovanje

Mesto

Duboko, Užice

Klijent

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU

Tehnički podaci

Realizacijom ovog posla isprojektovano je:

  • zacevljenje Turskog potoka cevovodom ramovske konstrukcije od armiranog betona, kao dva paralelna cevovoda dimenzija 1x2m. Ukupna dužina zacevljenja je oko 430m.
  • konstrukcija lagune i crpne stanice za zadržavanje i transport procednih voda
  • Privremena pristupna saobraćajnica do ćelije 1
  • Stabilizacija kosine nasipa u podnožju postojeće deponije radi sprečavanja klizišta
  • otvaranje ćelije 1 deponije Duboko u Užicu. U sklopu ovoga predviđena je adekvatna obloga deponijskog dna odgovarajućim izolaterskim i zaštitnim materijalima, objekti i cevovodi za prikupljanje i odvođenje procednih voda, sistem za degazaciju deponije i svi ostali prateći elementi neophodni za otvaranje ćelije. Ukupna raspoloživa zapremana ove ćelije za deponovanje je oko 22.500m3 otpada.