AG Institut

Snabdevanje vodom jezera Pavlovac i Borkovac

Vrsta usluge

Izrada tehničke dokumentacije

Mesto

Opštine Sremska Mitrovica, Irig i Ruma

Klijent

EBRD i Vode Vojvodine

Tehnički podaci

Crpna stanica Jaračka Jarčina kapaciteta 1m3/s koja transportuje vodu cevovodom DN1100 L=25.000m do postojećih jezera Pavlovac i Borkovac. Ovime će se omogućiti navodnjavanje oko 3500 ha oko spomenutih jezera.