AG Institut

03. Asfalt

Ulica Nikole Tesle

Ulica Nikole Tesle ASFALT PROJEKAT I FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, KO Žabalj II FAZA – Rekonstrukcija ulice Svetog Nikole, od ulice Nikole Tesle do ulice Radna zona u Žablju na KP 987/1, 3102 i 10748, KO Žabalj Previous Next Usluga …

Ulica Nikole Tesle Pročitaj više »

Grebenski put

Grebenski put ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija grebenskog puta na Fruškoj Gori, od raskrsnice sa državnim putem prvog reda broj Ib-21 (Novi Sad-Ruma) do raskrsnice sa državnim putem drugog reda broj IIb-313 (Rakovac-Vrdnik) Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene …

Grebenski put Pročitaj više »

Put Beočin – Bešenovo

Put Beočin – Bešenovo ASFALT PROJEKAT Rehabilitacija saobraćajnice Beočin-Bešenovo (km 7+445,60 do km 9+926,58 i od km 10+276,58 do km 16+345,60)   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje defleksija izvedene kolovozne konstrukcije, terenska ispitivanja …

Put Beočin – Bešenovo Pročitaj više »

Put Banatski Sokolac

Put Banatski Sokolac ASFALT PROJEKAT Rekonstrukcija kolovozne konstrukcije lokalnog puta Banatski Sokolac – Miletićevo, na KP 1025 i 398 KO Banatski Sokolac, opština Plandište – I FAZA   Previous Next Usluga Uzimanje uzoraka za vreme ugradnje i kontrola sveže ugrađene asfaltne mase, uzimanje asfaltnih uzoraka kernovanjem nakon ugradnje i određivanje karakteristika ugrađene asfaltne mase, merenje …

Put Banatski Sokolac Pročitaj više »