AG Institut

deliboss

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2 Vrsta usluge Projektovanje IDR i PGD, 2021. godina. Mesto Ulica Deligradska br.40, Beograd Klijent Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, 11000 Beograd Tehnički podaci Spratnost objekta: 3Po+2Su+P+5, Ukupna BRGP površina nadzemnog dela objekta: 26.791,94 m2, Ukupna BRUTO površina objekta (podzemno+nadzemno): 61.923,99 m2. Bolnica poseduje 167-230 bolesničkih postelja i 71 …

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2 Pročitaj više »

Gradska pijaca u Lazarevcu

Gradska pijaca u Lazarevcu Vrsta usluge Projektovanje Mesto Lazarevac Klijent Opština Lazarevac, Кarađorđeva 42, Lazarevac Tehnički podaci Na poziciji postojeće parcele planira se formiranje objekta gradske pijace spratnosti P+1 sa galerijom u okviru zone građenja koja je zadata Lokacijskim uslovima. Objekat je dužom stranom postavljen u pravcu severozapad-jugoistok, a sve u skladu sa zonom građenja …

Gradska pijaca u Lazarevcu Pročitaj više »

Muzej XX veka

Muzej XX veka Vrsta usluge Projektovanje Mesto Ulica Ignjata Pavlasa br. 3-7, Novi Sad Klijent Autonomna pokrajina Vojvodina, Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine, Novi Sad, Srbija Tehnički podaci Objekat Muzeja 20. i 21. veka novim funkcionalnim rešenjem postao je polifunkcionalna zgrada koja je na jednom mestu objedinila kulturne delatnosti različitog tipa i nove medije povezala …

Muzej XX veka Pročitaj više »

Bazeni Futog

Objekat zatvorenog bazena, sportski tereni i parterno uređenje kompleksa sportskog centra u Futogu Vrsta usluge Projektovanje Mesto Novi Sad, Futog Klijent Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad Tehnički podaci Objekat zatvorenog bazena, spratnosti: P+1, bruto razvijene građevinske površine 5.065,30 m2, 2 (dva) teniska terena, 2 (dva) terena za košarku, …

Bazeni Futog Pročitaj više »

Parterno uređenje oko tržnog centra Promenada

Parterno uređenje oko tržnog centra Promenada NISKOGRADNJA PROJEKAT Parterno uređenje sa infrastrukturom i javnim osvetljenjem prostora na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu Prethodna Sledeći Usluga Projektovanje Godina 2018 Površina 25.660 m² Mesto Novi Sad Klijent Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Status Projekat je završen.

Foneri Adriatic

Izgradnja na postojećem kompleksu proizvodnog pogona, skladišta i hladnjača Froneri Adriatic Vrsta usluge Nadzor Mesto Stara Pazova Klijent Foneri Adriatic Tehnički podaci Izgradnja na postojećem kompleksu proizvodnog pogona, skladišta i hladnjača Foneri Adriatic U Staroj Pazovi je u pet faza izgrađeno više objekata, koji čine tehnološku celinu.Svi objekti su prizemni, osim u delovima proizvodnje gde …

Foneri Adriatic Pročitaj više »

Vodovod Žitište

Vodovod Žitište Vrsta usluge Projektovanje Mesto Žitište Klijent Opština Žitište Tehnički podaci Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ravnom Topolovcu, Međi, Česteregu i Banatskom Karađorđevu.

Radio televizija Vojvodine

Radio televizija Vojvodine Vrsta usluge Nadzor Mesto Petrovaradinu, Kamenički put bb Klijent Javna medijska ustanova „Radio-televizije Vojvodine“ iz Novog Sada, Ignjata Pavlasa 3 Tehnički podaci Poslovni objekat Javne medijske ustanove „Radio-televizije Vojvodine“ – Zgrada za televizijsko i radio emitovanje sa pratećim energetskim objektima, Petrovaradin, Kamenički put, k.p. broj 2701/1, K.O. Petrovaradin TEHNIČKI PODACI Objekat nove …

Radio televizija Vojvodine Pročitaj više »

Regionalni vodovod Kolubara

Regionalni vodovod Kolubara Vrsta usluge Projektovanje Mesto Kolubarski region, deo Mačvanskog i beogradskog regiona: Opštine Koceljeva, Ub, Valjevo, Lajkovac, Lazarevac, Mionica i Ljig Klijent Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Tehnički podaci INFRASTRUKTURA – očekivana ukupna dužina oko 133.000 m, prečnika od Ø200 do Ø1000 mm Projektuje …

Regionalni vodovod Kolubara Pročitaj više »

Regionalna deponija Duboko

Regionalna deponija „Duboko“ Vrsta usluge Projektovanje Mesto Duboko, Užice Klijent Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji,Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Tehnički podaci Realizacijom ovog posla isprojektovano je: zacevljenje Turskog potoka cevovodom ramovske konstrukcije od armiranog betona, kao dva paralelna cevovoda dimenzija 1x2m. Ukupna dužina zacevljenja je oko 430m. konstrukcija lagune i …

Regionalna deponija Duboko Pročitaj više »