AG Institut

Visokogradnja

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2 Vrsta usluge Projektovanje IDR i PGD, 2021. godina. Mesto Ulica Deligradska br.40, Beograd Klijent Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Nemanjina 11, 11000 Beograd Tehnički podaci Spratnost objekta: 3Po+2Su+P+5, Ukupna BRGP površina nadzemnog dela objekta: 26.791,94 m2, Ukupna BRUTO površina objekta (podzemno+nadzemno): 61.923,99 m2. Bolnica poseduje 167-230 bolesničkih postelja i 71 …

Univerzitetska dečja klinika Tiršova 2 Pročitaj više »

Gradska pijaca u Lazarevcu

Gradska pijaca u Lazarevcu Vrsta usluge Projektovanje Mesto Lazarevac Klijent Opština Lazarevac, Кarađorđeva 42, Lazarevac Tehnički podaci Na poziciji postojeće parcele planira se formiranje objekta gradske pijace spratnosti P+1 sa galerijom u okviru zone građenja koja je zadata Lokacijskim uslovima. Objekat je dužom stranom postavljen u pravcu severozapad-jugoistok, a sve u skladu sa zonom građenja …

Gradska pijaca u Lazarevcu Pročitaj više »

Muzej XX veka

Muzej XX veka Vrsta usluge Projektovanje Mesto Ulica Ignjata Pavlasa br. 3-7, Novi Sad Klijent Autonomna pokrajina Vojvodina, Uprava za kapitalna ulaganja Vojvodine, Novi Sad, Srbija Tehnički podaci Objekat Muzeja 20. i 21. veka novim funkcionalnim rešenjem postao je polifunkcionalna zgrada koja je na jednom mestu objedinila kulturne delatnosti različitog tipa i nove medije povezala …

Muzej XX veka Pročitaj više »

Bazeni Futog

Objekat zatvorenog bazena, sportski tereni i parterno uređenje kompleksa sportskog centra u Futogu Vrsta usluge Projektovanje Mesto Novi Sad, Futog Klijent Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, Stevana Branovačkog 3, Novi Sad Tehnički podaci Objekat zatvorenog bazena, spratnosti: P+1, bruto razvijene građevinske površine 5.065,30 m2, 2 (dva) teniska terena, 2 (dva) terena za košarku, …

Bazeni Futog Pročitaj više »

Infektivna klinika – Beograd

Klinika za infektivne i tropske bolesti Vrsta usluge Projektovanje- nova gradnja, IDR za urbanistički projekat, oktobar 2020. godine Mesto Beograd, Opština Savski venac, Bulevar oslobođenja br. 16, k.p. 1479/1, 1479/2, КО Savski venac Klijent Klinički centar Srbije, Ulica Pasterova br. 2, Beograd Tehnički podaci Novoprojektovani objekat Klinike za infektivne i tropske bolesti zamišljen je kao …

Infektivna klinika – Beograd Pročitaj više »

Palata sanu

Palata SANU Vrsta usluge Projektovanje Mesto Knez Mihailova br. 35, Beograd, k.p. 1866, KO Stari Grad Klijent Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije u ime Srpske akademije nauka i umetnosti Tehnički podaci Objekat SANU formira frontalni i bočne pravce zatvorene blokovske urbane matrice. Objekat SANU je kompaktnog četvorotraktnog sklopa, jednostrano uzidan na svojoj …

Palata sanu Pročitaj više »

Transnafta

TRANSNAFTA​ Vrsta usluge Projektovanje Mesto Novi Sad Klijent Transnafta AD Pančevo Tehnički podaci Projekat enterijera poslovnog prostora Transnafte, Bulevar Oslobođenja br. 5/III, Novi Sad

Gradska pijaca

Gradska pijaca u Subotici Vrsta usluge Projektovanje Mesto Subotica Klijent JKP „Subotičke pijace“ Tehnički podaci Izgradnja gradske pijace u Subotici